Força de síntesi

Força de síntesi

Lizhuo Pharmaceutical té un laboratori de síntesi química orgànica i un laboratori pilot.Hi ha tallers de síntesi multifuncional a Jiangxi i Hubei, que cobreixen una àrea de 120 mu.).Es pot participar en una reacció de temperatura ultra baixa de nitrogen líquid de la canonada (-80 °C) a una reacció a alta temperatura (350 °C).

Tipus de reacció general

Reacció d'acoblament

Reacció de Grignard

Reacció a baixa temperatura (-80 °C)

Reacció d'halogenació

Reacció de nitrificació

Reacció de complexació

Reacció de diazotització

Reacció de Hofmann

Reacció de reordenació

Reacció de condensació

Reacció de carbonilació

Reacció de metilació

Reacció d'oxidació

Reacció de reducció

Reacció de ciclització

Reacció de nitrosació

Reacció d'acilació

Fracció (isòmer òptic)